TamilNetStatement issued by Jathika Hela Urumaya, Thursday