TamilNet



Statement issued by Jathika Hela Urumaya, Thursday