TamilNetMr.K.Ganesh, GA Vavuniya is addressing the crowd