TamilNetDr.Gnanagunalan, briefing the press. (L-R) Mr.Bandula Jayasekara, Mr.Harsha Gunawardene and Mr.Patrick Walder