TamilNetDr. A.Velupillai, Department of Religious Studies, Arizona State University.