TamilNetSchoolchildren from Ki'linochchi Maha Viththiyalayam seeking refuge under a tree