TamilNetJaliya Wickremasuriya, Sri Lanka's Ambassador to US (Photo: Embassy website)