TamilNetDr Paikiasothy Saravanamuttu (Courtesy: Sunday Leader)