TamilNet[L-R] Anuradha Mittal, Denis Halliday, Nirmanusan Balasundaram, Suresh Premachandran