[30-min read, 20-hour video]

சியோனிசம் காணும் தோல்வி ஈழத்தமிழருக்குப் பலன் தரவல்ல படிமை மாற்றத்தின் அறிகுறி

[Sun, 04 Feb 2024, 15:40 GMT]
இராணுவ நடவடிக்கை என்ற போர்வையில் இன அழிப்புப் போரொன்றை ஓர் அரசு நடாத்தினால் அதற்கான பொறுப்புக்கூறலை சர்வதேச நீதிமன்றில் இன அழிப்பைத் தடுப்பதற்கும் தண்டிப்பதற்குமான 1948 ஆம் ஆண்டுச் சட்டத்தின் (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide) ஊடாக அவ்வரசு எதிர்கொள்ளவேண்டியிருக்கும் என்பதை சியோனிச இஸ்ரேல் மீது தென்னாபிரிக்கா தொடுத்த வழக்கைச் சர்வதேச நீதிமன்று நம்பகமான நீதிவரம்புக்குட்படும் (prima facie jurisdiction) குற்றச்சாட்டாக ஏற்றுக்கொண்டமை கனதியாக நிறுவியுள்ளது. இதுவரை காலமும் தமது நலன்களுக்கேற்ப அமெரிக்காவும் அதன் அணிவகுப்பும் சர்வதேசச் சட்டங்களையும் நிறுவனங்களையும் ‘விதிகளின் பாற்பட்ட சர்வதேச ஒழுங்கு’ (Rules-Based International Order) என்று விளித்துக் கட்டமைத்து வந்தன. இதற்கு இன்னொரு பெயர் தாராளவாத சர்வதேச ஒழுங்கு (Liberal International Order). இந்த ஒழுங்கு ஏற்படுத்திய ஆழமான வடுக்களில் ஒன்றே தமிழீழ மெய்நடப்பு அரசு மீதான 2009 முள்ளிவாய்க்கால் இன அழிப்பு. Full story >>
Latest Reports:
Feb 04 15:40   Photo   சியோனிச&..

 

Flashback:
2007:
2007 Jun 17 17:12      SLA directs MBRL, artillery fire on LTTE positions
2007 Jun 17 15:18      GoSL indifferent to Jaffna power shortage
2007 Jun 17 12:13      Muslim youth shot dead in Moothoor
2007 Jun 17 03:16      Colombo court releases Jaffna youth
2001:
2001 Jun 17 16:19      Batticaloa gets 'Writing on the wall'
2000:
2000 Jun 17 15:18      LTTE urges Muslims to be vigilant
2000 Jun 17 15:16      More casualties due to SLA shelling
2000 Jun 17 12:39      Mannar conditions said causing refugee trickle
1999:
1999 Jun 17 23:02      SLA-LTTE clash in Vanni
1999 Jun 17 20:36      Journalists taken to Rana Gosa areas
1999 Jun 17 18:18      Rights violations continue says Amnesty
1999 Jun 17 17:54      Vavuniya Red Cross committee resigns
1999 Jun 17 11:44      Skeleton find halts Chemmani exhumation
1999 Jun 17 09:25      Police checkpoint attacked
1998:
1998 Jun 17 23:59      Two arrested in Batticaloa
1998 Jun 17 23:59      BBC broadcasts irk censor
1998 Jun 17 23:59      Bodies found in Kalmunai
1998 Jun 17 23:59      Indian parties said urging pressure
1998 Jun 17 23:59      Travel restrictions eased for festival
Let us assume that entertainment is the sole end of reading; even so I think you would hold that no mental employment is so broadening to the sympathies or so enlightening to the understanding. Other pursuits belong not to all times, all ages, all conditions; but this gives stimulus to our youth and diversion to our old age; this adds a charm to success, and offers a haven of consolation to failure. Through the night-watches, on all our journeyings, and in our hours of ease, it is our unfailing companion
-Marcus Tullius Cicero
Roman philosopher, statesman, lawyer, political theorist, and
Roman constitutionalist.
January 3, 106 BC – December 7, 43 BC
Born in in Arpinum, a hill town 100 km south of Rome
Considered one of Rome's greatest orators and prose stylists.
Wrote influential letters to his friend Atticus.
During the chaotic latter half of the first century B.C.
...marked by civil wars and the dictatorship of Julius Caesar,
...Cicero championed a return to the traditional republican
...government.

 

Know the Etymology: 332
Place Name of the Day:
(332 of 500 revised)

Koyilā-maṉai/ Kōyilā-maṉai
Koyilaa-manai

The temple house; or the house of the temple servants

Read more >>

CBSL FIU
[05.03.18]
FIU of CBSL emerges as networked Intel outfit against Tamils in homeland, Diaspora: The so-called Financial Investigative Unit (FIU) of the Central Bank of the unitary State of genocidal Sri Lanka (CBSL), which is led by a Colombo-based ‘Sri Lankan’ Tamil, Indrajith Coomaraswamy, is scheming rigid controls on Community-Based Organisations (CBOs) in the North-East with a ‘counter-insurgency’ role.
Related Story >>
Valentine's Day
[15.02.18]
Wives of enforced disappeared exposed to nightmare on Valentine's Day: At a stage event organised by the so-called Families of Disappeared (FoD) operated by Colombo based NGO and diplomatic community, Tamil women from the East were exposed to the traumatic experience of narrating their love stories with their husbands.
Related Story >>
SL harassment against resettled Tamils in Madu, Mannaar
[20.01.18]
STF, SL departments harass resettled Tamils in Madu: The guards and officials of various SL departments as well as the notorious commandos of the StF are repeatedly harassing the 300 resettled and poverty-stricken Eezham Tamils of Ira'ndaam-kaddai (2nd Mile Post), which is located between Madu Shrine and Sinhala militarised Madu Road Junction in Mannaar district.
Related Story >>
Kumpurup-piddi
[15.01.18]
Sinhala Buddhicisation stepped up in Trincomalee North: SL Presidential Secretariat in Colombo is exerting pressure on Tamil Divisional Secretary not to interfere in the affairs of extreme Sinhala Buddhist monks, who are engaged in cultural genocide in Kumpu'rup-piddi in Trincomalee North.
Related Story >>
Champoor controversy
[01.01.18]
Colombo demonstrates ‘foremost place’ to Buddhism at Champoor: The SL Archaeology Department, extremist Sinhala Buddhist monks, Sinhala governor and his wife are all jointly working for Sinhala Buddhicisation of Champoor, where SL Navy, groomed by the U.S. Pacific Command under the notion of 'military-to-military' engagement, is having its training base for the marines of genocidal Sri Lanka.
Related Story >>
Kudumpi-malai
[25.12.17]
SL Army wages Sinhala-Buddhicisaton of Baron's Cap in Batticaloa Northwest: With the collaboration of ministries of Fisheries and Tourism, 232 Brigade of the Army of occupying Sri Lanka is Sinhalicising the Kudumpi-malai area of Batticaloa district.
Related Story >>
Gnanadas, Uru
[17.12.17]
Enduring psychological disaster of families of enforced disappeared conveyed through film: The story writer and director of the award winning short-film, Uru (Trance), 49-year-old Gnanadas Kasinathar, narrates the depth of psychological disaster as witnessed by him on the ground. The film, shot in Batticaloa, is inspired by the stories of long enduring sufferings of the enforced disappeared families.
Related Story >>
P. Ramasamy
[13.11.17]
Factoring political solution more important than addressing human rights: Not only did the Sri Lankan regime won the war against the Tamil liberation force, it might even win the propaganda war if the problems of Tamils in the island are exclusively focused on human rights to the neglect of the fundamental question of a long lasting political solution, commented Deputy Chief Minister of Penang state in Malaysia, Professor P. Ramasamy, told TamilNet on Monday.
Related Story >>
SL vision for 2025
[08.10.17]
SL constitutional discourse seen coupled with ‘Vision 2025’ policy of genocidal Sri Lanka: The World Bank, the IMF and the WTO are behind the agenda that seeks to permanently lock Eezham Tamils into a Colombo-centric single-unit of genocidal Sri Lanka. The interim report on the constitutional discourse should be seen coupled with ‘Vision 2025’, launched by the Agent State in Colombo in September 2017.
Related Story >>
Sathasivam Papers
[20.09.17]
Sathasivam papers on Sumerian-Tamil connections see the light of day: Four pioneering research papers on the Dravidian connections between ancient Sumerian and Tamil, written between 1964 and 1987 by Eezham Tamil scholar, the late Prof A Sathasivam, gain new significance today because of the current advancements in coupling linguistics with DNA studies.
Related Story >>
Quisling politics from the horse's mouth
[04.07.17]
Understanding ‘Quisling politics’ and facing it with ‘Navaratnam School of Thought’: Eezham Tamils should grasp the synthesis of the Colombo-centric Quisling politics, which is being brought into them by the global powers and regain their strength to address it through the school of thought embraced by enlightened leaders of Eezham Tamils in the past.
Related Story >>
CEPA
[08.06.17]
Netherlands-funded CEPA project wages political ‘counter-insurgency’ on Tamils: Colombo-based NGO outfit, Centre for Poverty Analysis (CEPA), is tasked to recruit gullible and opportunistic sections of the diaspora expanding Rajapaksa-time ‘KP-Diaspora’ programme. The programme is funded by the foreign ministries of the USA, The Netherlands, United Kingdom, Norway, Germany, Switzerland and Australia.
Related Story >>
Tamil Genocide Book
[20.02.16]
The Tamil Genocide by Sri LankaThe second edition with over 150 new pages traces the ongoing engagement in the Sri Lankan conflict of Professor Francis A. Boyle, an eminent American expert in international law, from the conflict’s last years to the present pursuit of UN recognition of the Tamil genocide and call for reparations. It is the first book to develop an authoritative case for genocide against the Government of Sri Lanka under international law. The book is available from Clarity Press, Amazon in soft cover or in Kindle version.
Durban Conference
[11.11.15]
South Africa to Singapore: global Tamils grasping geopolitics to act: The South African conference held in Durban has come out with many demands that are dear to the heart of Tamils, such as demilitarisation, stopping Sinhala colonisation, repeal of the 6th Amendment to facilitate free negotiation etc. But the slip was still showing when the conference avoided the term genocide. What was more ironical that betrayed the deception was the slogan of the conference organizers that called the country they want to salvage as ‘Sri Lanka’, boldly written in Tamil.
Related Story >>
1915 Anti-Muslim Pogrom
[04.11.15]
Tamil leadership need not shy away or react to unfair challenge coming from Sumanthiran: Eezham Tamil polity seeking pardon from Tamil-speaking Muslims should be unassuming, but it should come in an enlightening way to the edification of the Colombo-centric agenda or the powers-guided agenda, pursued in the past as well as in the present. Otherwise, it may only amount to conferring impunity to the State in Colombo and its abettors.
Related Story >>
Kathirgamathamby Kurunathan
[06.05.15]
Retired land commissioner of Eastern Province on Structural Genocide against Eezham Tamils: The systematic seizure of traditional lands belonging to the Tamil speaking people of the North-East have been widespread under the guise of archaeological, forest and wild-life conservations and subsequently carried out through the acts of demarcating these lands under the purview of the state apparatuses such as the Archaeological Department, Forest Department and the Wild-life Conservation Department, says retired Land Commissioner of the Eastern Province Karthirgamathamby Kurunathan, in an in-depth video interview to TamilNet.
Related Story >>
Gajendrakumar Ponnambalam
[05.05.15]
TNPF rejects ‘domestic investigations’ upheld by USA: The fact that the United States and the US Secretary of State John Kerry would consider the post January 08th 2015 situation in Sri Lanka, with the new government favourable, is understandable. But, for him to suggest that there is a favourable condition for the Tamils, is stretching too far, said Tamil National Peoples Front (TNPF) Leader Gajendrakumar Ponnambalam, responding to a question from TamilNet.
Related Story >>
V. Thevaraj
[02.05.15]
Sivaram, Wigneswaran saw futility in convincing Sinhala polity: senior editor: The failure of Sivaram and his transfer into a staunch Tamil nationalist is analogical to the political course and current stand of the NPC Chief Minister, Mr C.V. Wigneswaran, said veteran Tamil journalist and editor, Mr. V. Thevaraj, addressing the 10th assassination anniversary meet of Sivaram held in Batticaloa on Wednesday.
Related Story >>