முக்கிய செய்திகள்

[TamilNet, Friday, 17 August 2007, 13:07 GMT]
யாழ். படுகொலைகளுக்கு இராணுவமும் துணை இராணுவக் குழுக்களுமே காரணம்: விடுதலைப் புலிகள்

யாழ். குடாநாட்டில் நிகழ்த்தப்பட்டு வரும் படுகொலைகளுக்கு சிறிலங்கா இராணுவமும் அதனுடன் சேர்ந்தியங்கும் துணை இராணுவக் குழுக்களுமே காரணம் என்று தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் மனிதாபிமான விவகாரங்களுக்கானப் பேச்சாளர் நவரூபன் செல்வி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

 

Latest 15 Reports
16.08.19 13:25   Photo
SL Archaeology Department resumes plans to construct controversial ‘chaitya’ at Koonith-theevu
15.08.19 21:39  
Wickramasinghe lacks courage to meet protesting Tamil mothers in North
14.08.19 23:31   Photo
2006 genocidal massacre at Chengchoalai campus marked in Vanni, Jaffna amidst PTA-threats
13.08.19 17:45   Photo
Tamil awareness urged on geopolitics-driven genocidal ‘development’ in Mannaar
12.08.19 20:04   Photo
Percival's 19th century Tamil proverb compilations collated and sorted in new publication
11.08.19 20:32   Photo
PTA-threats against constructing memorial arch for student victims of 2006 aerial massacre
10.08.19 22:49   Photo
Sinhala encroachers storm into 100 acres of lands at Kanneeraavi in Pulmoaddai
09.08.19 14:28  
SL Forest Department retains 8,034 hectares of pasturelands in Paduvaan-karai, Batticaloa
08.08.19 20:05   Photo
Colombo converts 2000 acres of ex-HSZ lands citing India-assisted airport expansion in Jaffna
07.08.19 23:28   Photo
Book on Santhiya becomes narration of Tamil struggle incorporating Marxist ideas in early 80s
06.08.19 23:27   Photo
State discrimination causes death of 1000 cows, milk production drops by 5,500 litres in Batticaloa
05.08.19 23:55   Photo
Pirapaharan’s statements between 1984 and 1993 reproduced in book form in Europe
04.08.19 23:47   Photo
Threatened female activist suffers injuries in suspicious ‘accident’ in Batticaloa
03.08.19 23:55  
SL Army puts up military post, Buddhist chanting dominates Kanniyaa
02.08.19 21:18  
Tamils must fight back against illegal seizure of lands by SL Forest Department: Kurunathan
 
Find this article at:
http://www.tamilnet.com/art.html?catid=25&artid=23033